Zapraszamy na wystawę!

To już trzecia wystawa w warszawskiej Galerii Sztuki Tymczasowa. Jest zatytułowana: ,,MINIMALIZM, KONSTRUKCJA, STRUKTURA - koncepcja w procesie twórczym’’, prezentuje twórczość Sylwii Żółkiewskiej i Anity Owsiannej. Artystek bardzo świadomie operujących wybranymi środkami plastycznymi - poruszających się w nurcie prostych form minimalizmu, monochromatyzmu, jak i silnego przekazu znaku, strukturalności i konstrukcji, które w sposób nierozerwalny łączą się z samą koncepcją, filozofią, osobowością i dynamiką życia twórczyń, tworzących swego rodzaju własny kod wizualny, charakterystyczny i spójny zarówno w płaszczyźnie formy jak i treści.

Anita Owsianna należy do kręgu artystów, której twórczość można znaleźć na artvesta.pl. Pisaliśmy o niej tu.

Twórczość Anity Owsiannej charakteryzuje - towarzysząca młodej artystce już na studiach - konsekwencja i niezłomność zarówno w surowym warsztacie plastycznym jak i w samej treści. Artystka tworzy zamknięte serie obrazów i obiektów. Każdy cykl zamyka kolejny etap życia i twórczości, różniąc się od siebie w subtelnych lub uderzających szczegółach, stosowanych rozwiązaniach warsztatowych. Każda kolejna seria tworzy spójną całość, ale też dialog z poprzednią - pokazując drogę i proces, któremu ulega jej twórczość. Serią wiodącą, prezentowaną na wystawie, jest seria Past-else - cykl wielkoformatowych obrazów akrylowych na płótnie z 2017 roku. Sam tytuł serii jest wieloznaczeniowy - ma zawarty w sobie element dwóch faz procesu - past jest jednocześnie momentem tworzenia i stworzenia obrazu, else - to inna faza, to co dzieje się po. Past- else kojarzy się również z kolorystyką obrazów, która w większości jest subtelnie pastelowa, poza jednym obrazem z serii oraz śladowo dzielącymi pastelowe przestrzenie kontrastującymi akcentami geometrycznymi. Kilka obiektów z poprzedzającej serię Past-else serii Trash prezentowanych na wystawie pokazuje etap pracy i przemyśleń nad przemijaniem, przypadkiem i zużyciem materiału. Uzupełnieniem wielkoformatowych serii obrazów i obiektów przestrzennych Anity Owsiannej jest między innymi kolekcja papierowych Collages. Te oszczędne w formie, graficzne, kontrastowe, minimalistyczne, małe kolaże, pokazują spójność i dojrzałość koncepcji oraz istotę procesu twórczego artystki. Seria Tearing to znacząca i mocno rozbudowana seria kilkudziesięciu miniaturowych prac, stworzonych z poszarpanego papieru. To odpowiedź na osobisty proces związany z chorobą artystki i towarzyszący jej kryzys twórczy. Tytuł serii również nawiązuje do procesu - tearing w języku angielskim oznacza rozdzierający, poszarpany, a tear to łza - sam proces tworzenia to efekt szarpania się z rzeczywistością, próba wyrzucenia z siebie przeżyć.


Sylwia Żółkiewska prezentuje na wystawie obrazy na płótnie z kilku serii: Konstrukcje, Powierzchnie czy Lab (serie powstają od 2015 r.). Są to przemyślane i sukcesywne koncepcyjnie działania twórcze, odzwierciedlające obserwacje i zainteresowania artystki industrialnym światem zewnętrznym, dynamiką i wzajemnym wpływem cywilizacji i natury na konstrukcje urbanistyczne. Artystka analizuje struktury, konstrukcje, powierzchnie i wpływające na nie procesy: destrukcji, konstrukcji i dekonstrukcji, uzupełniania się i przenikania na płaszczyźnie materii. W twórczości Sylwii Żółkiewskiej widoczna jest również inspiracja i głęboka znajomość świata cyfrowego, w którym zawodowo działa artystka. Warsztat plastyczny jest złożoną kompilacją różnych ścieżek zainteresowań i narzędzi - jest swoistym laboratorium eksperymentalnym, które podobnie jak obiekty tworzone przez artystkę jest w ciągłym procesie. Artystkę inspiruje pozorna brzydota, ślady przypadkowej lub zamierzonej działalności człowieka w przestrzeni miejskiej (mural, graffiti) lub innych form organicznych, przenikanie się nieożywionych składowych form ubranistycznych z ingerującą w nie naturą. Serie obrazów Sylwii Żółkiewskiej pozostają otwarte - tworzone są niekiedy równolegle, co pozostaje w ścisłym związku z działalnością artystki w obszarze nowych technologii - w świecie multimediów i kodowania, powstają tzw. wersje testowe, czyli laby, które w procesie tworzenia pozostają formami otwartymi, eksperymentalnymi, poddawanymi testom, ulepszeniom, stąd obecna w portfolio artystki multikanałowość, praca nad różnymi seriami jednocześnie, czy powracanie do już powstałych obiektów. Powracające w twórczości Sylwii Żółkiewskiej przenikające się tematy i dynamika śladów, powierzchni, płaszczyzn, konstrukcji i znaków inspirowane są niekończącą się transformacją miast, ich historii, warstw powstających na przestrzeni lat. Widoki te przesuwając się przed oczami artystki niczym niekończący się animowany film, generując twórczą potrzebę zapisania i interpretacji inspirujących kadrów na dłużej.


Joanna Pongowska, kurator Galerii Sztuki TYMCZASOWA